องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืออการใช้งาน e – Service สำหรับประชาชน [ 2 เม.ย. 2567 ]4
2 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 0 11 [ 26 มี.ค. 2567 ]9
3 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) O11 [ 22 ม.ค. 2567 ]15
4 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย O11 [ 5 ม.ค. 2567 ]15
5 คู่มือสำหรับประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ O11 [ 2 พ.ย. 2566 ]11
6 คู่มือการร้องเรียนการทุจริต [ 30 มี.ค. 2566 ]41