องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่2) [ 19 พ.ค. 2566 ]13
2 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 16 พ.ค. 2566 ]3
3 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]1
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]2
5 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]20
6 ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy และรับทราบแนวทาง DOs & Don’ts [ 30 มี.ค. 2566 ]8
7 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๖ “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล” [ 21 มี.ค. 2566 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]11
9 เชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ของหน่วยงาน [ 15 ก.พ. 2566 ]19
10 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]11
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง จัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]44
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]14
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]9
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]8
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ขอให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีฯ ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีขมพู จังหวัดขอนแก่น มาชำระภาษี ในวันและเวลาราชการ ชำระได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]10