องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 21 ก.พ. 2567 ]2
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนดงลาน 67 O 30 [ 12 ก.พ. 2567 ]5
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]4
5 อบต.ดงลาน ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) ปี 2566-2570 [ 31 ม.ค. 2567 ]4
6 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 22 ม.ค. 2567 ]7
7 แผนป้องกันการทุจริต ปี 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]4
8 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น [ 22 ม.ค. 2567 ]3
9 แผนการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 22 ม.ค. 2567 ]4
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 O 09 [ 17 ม.ค. 2567 ]3
11 รายงานการมีส่วนร่วม การดำเนินการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ๒๕๖๗ [ 12 ม.ค. 2567 ]3
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ม.ค. 2567 ]7
13 ประชาสัมพันธ์การบันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน [ 11 ม.ค. 2567 ]7
14 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" [ 4 ม.ค. 2567 ]5
15 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 13 พ.ย. 2566 ]15
16 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 13 พ.ย. 2566 ]12
17 รายงานผลตามการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2566 ]5
18 ประกาศการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และการรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]8
19 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 31 ต.ค. 2566 ]24
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5