องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

  มอบสิ่งของบริจาคงานคอนเสิร์ตการกุศล ฉลอง60ปี มหาวิ...[วันที่ 2024-02-12][ผู้อ่าน 7]
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที...[วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 31]
 
  การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (...[วันที่ 2023-12-07][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเปิดให้บริการศูนย์บริการ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 36]
 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการ วัด...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 12]
 
  สื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามป...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 51]
 
  กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 2565[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3