องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดอ่างทองคีรีวัน บ้านดงลาน หมู่ 9 ตำบลดงลาน อำเภอสัชมพู จังหวัดขอนแก่น

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07