องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


การดำเนินกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น


    องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดกิจกรรม โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการขยายแนวคิดหลัก 5ส ซึ่งประกอบ ไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  สถานที่ดำเนินการ วัดและสถานศึกษาในเขตำบลดงลาน  ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2566 - กันยายน  2570

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07