องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


มอบสิ่งของบริจาคงานคอนเสิร์ตการกุศล ฉลอง60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น "Dean Charity Concert :หนาวลมชมดอกไม้


เนื่องด้วยโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณบดีทุกส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นชมรมนักร้อง นักดนตรีขอนแก่น บ้านชีวาศิลป์ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดโครงการและงานคอนเสิร์ตการกุศลฉลอง 60ปี มหาวิยาลัยขอนแก่น "Dean Charity Concert:หนาวลมชมดอกไม้ จึงได้มอบของบริจาคให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลดงลาน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านนาอุดม

2. โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม

3. โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง

4. โรงเรียนบ้านซำจำปา

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07