องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07