องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
 


ท่านไสว โสภาชัย (นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและอัตลักษณ์สีชมพู กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด


ท่านไสว โสภาชัย (นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและอัตลักษณ์สีชมพู กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด(ค่ายตะวันสานสัมพันธ์ดงลาน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม รักในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะมีการช่วยกันแบ่งปันความรู้ จากพี่สู่น้อง โดยนำประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการ ที่เรียนมาได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่รุ่นน้อง และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างเหมาะสม
2022-11-25
2022-11-17
2022-09-01
2022-08-29
2022-08-26
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05