องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


ท่านไสว โสภาชัย (นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและอัตลักษณ์สีชมพู


ท่านไสว โสภาชัย (นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน) เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและอัตลักษณ์สีชมพู กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด(ค่ายตะวันสานสัมพันธ์ดงลาน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม รักในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะมีการช่วยกันแบ่งปันความรู้ จากพี่สู่น้อง โดยนำประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการ ที่เรียนมาได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่รุ่นน้อง และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างเหมาะสม

2023-10-31
2023-09-12
2023-09-07
2023-07-26
2023-06-29
2023-06-29
2023-06-29
2023-05-23
2023-05-10
2023-03-10