องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
 


ท่านไสว โสภาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ บ้านซำจำปา หมู่ที่2,8 ตรวจสอบความคืบหน้าและติดตาม ความเรียบร้อยของการทำถนน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวบ้าน การตรวจสอบ


ท่านไสว โสภาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ บ้านซำจำปา หมู่ที่2,8 ตรวจสอบความคืบหน้าและติดตาม ความเรียบร้อยของการทำถนน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวบ้าน การตรวจสอบเป็นไปได้ด้วยดี.
2022-11-25
2022-11-17
2022-09-01
2022-08-29
2022-08-26
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-07
2022-07-06
2022-07-05