องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ