องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


รายการการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการเงินประจำปีพร้อมผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง