องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ

ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง