องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ