วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำจำปา หมูที่ 2 (สายต้นแหน) และถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 (สายอ่างเก็บน้ำบ้านเขาสัพยา - สามแยกต้นแหน) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในหมู่บ้าน (สายคอกวัว) และซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายฉางข้าว - ไร่นายสว่าง วิชัย บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2566
จ้างรื้อถอนหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 (คุ้มซำใต้) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสัพยา หมูที่ 11 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค Notebook acer aspier a315-58-55ex (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
รถยนต์รถบรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
1  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 (เริ่มจากซอย 5 ? บ้านนานอ่อนสา ม่วงศรี) (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง