องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 20 ก.ย. 2564

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

งานรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนึ่งภารกิจของ งานกฏหมายและคดี มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ หรือขอ
ความเป็นธรรม แสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

- เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของงานกฎหมายและคดีส านักงาน
ปลัด
1. เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษบุคคลหรือข้าราชการ นักการเมืองมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่สุจริต การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโย ชน์แก่ท่านเองหรือผู้อื่นการบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขอ ความอนุเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ถนน ขาดแหล่งน้ าใช้อุปโภค บริโภคต่าง ๆและอื่น ๆ
3. เรื่องที่ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และนโยบายการบริหารหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการและรับให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน
โทรศัพท์: 043 399 069
โทรสาร : 0800135552
E-mail : donglan@outlook.co.th

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันที่ 21 ต.ค. 2561 19:43:06
Ip 1.1.255.214

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

https://slotx.me/slotx.me/
โดย mami
วันที่ 2021-02-18 17:49:26
Ip 182.232.16.82

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

สะดวกมาก ๆ หาทางทำเงินออนไลน์ที่ https://slotx.me/ ข้อความสล็อตเอ็กซ์
โดย mami
วันที่ 2021-02-18 17:48:45
Ip 182.232.16.82

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

ตามหาคนค่ะ ชื่อนายเกรียงไกร ลือชาคำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ 2 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น อยากทราบว่ายังมีชีวิตอยู่มั้ย เป็นลูกที่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะ
โดย กรรณิการ์
วันที่ 2020-10-26 11:07:47
Ip 223.24.169.101

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

ขอเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้าน​ บ้านดงลานหน่อยค่ะ
โดย ใบเฟิน
วันที่ 2020-06-20 06:37:59
Ip 1.46.41.12

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

เรื่อง ลงทะเบียนบัตรผู้สูงอายุค่ะ
อยู่ กทม ไม่สะดวกกลับไปลงทะเบียน ใช้เอกสารมอบอำนาจจะ ดาวน์โหลดได้ที่ใดคะ
โดย สมหมาย สังฆะมณี
วันที่ 2020-06-10 15:07:43
Ip 27.55.68.50

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

สะดวกมากเลยค่ะ

ข้อความหวยออนไลน์
โดย siriwattana
วันที่ 2020-03-10 13:36:14
Ip 61.91.156.50
1

ตอบกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา เส้นขวาง ตัวยก ตัวห้อย ตัวอักษรวิ่ง รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร
[เพิ่มเติม]
ชื่อผู้โพสประกาศ : **
กรอกผลลัพธ์ตามภาพปรากฏ** (ถ้าผลลัพธ์ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบด้วย)