องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 28 พ.ค 2563

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

งานรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนึ่งภารกิจของ งานกฏหมายและคดี มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความอนุเคราะห์ หรือขอ
ความเป็นธรรม แสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

- เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของงานกฎหมายและคดีส านักงาน
ปลัด
1. เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษบุคคลหรือข้าราชการ นักการเมืองมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่สุจริต การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโย ชน์แก่ท่านเองหรือผู้อื่นการบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพ
2. เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนขอ ความอนุเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ถนน ขาดแหล่งน้ าใช้อุปโภค บริโภคต่าง ๆและอื่น ๆ
3. เรื่องที่ประชาชนแสดงความ คิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และนโยบายการบริหารหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการและรับให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน โทรศัพท์: 043 399 069
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
วันที่ 21 ต.ค. 2561 19:43:06
Ip 1.1.255.214

ตอบ :( รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์)

สะดวกมากเลยค่ะ

ข้อความหวยออนไลน์
โดย siriwattana
วันที่ 2020-03-10 13:36:14
Ip 61.91.156.50
1

ตอบกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา เส้นขวาง ตัวยก ตัวห้อย ตัวอักษรวิ่ง รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร
[เพิ่มเติม]
ชื่อผู้โพสประกาศ : **
กรอกผลลัพธ์ตามภาพปรากฏ** (ถ้าผลลัพธ์ติดลบให้ใส่เครื่องหมายลบด้วย)