องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 17 ต.ค. 2564
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • 030 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 031 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 032 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  • 033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบล ดงลาน อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220 โทรศัพท์: 0800135552 โทรสาร : 0800135552 E-mail : donglan@outlook.co.th