องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 29 พ.ค 2563
7 ก.พ. 2563 10:56:22
เปิดอ่าน 91 ครั้ง
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มอบแก่ประชาชนชาวตำบลดงลาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  (นำโดย ท่าน ประเสริฐ เชื้อชนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)   


ท่านใดมีความประสงค์ที่จะรับรูปภาพสามารถติดต่อได้ที่  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน