องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 30 ก.ย. 2563
23 ม.ค. 2563 13:50:06
เปิดอ่าน 120 ครั้ง
              ด้วย  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสีชมพู (ศอ.จอส.อ.สีชมพู) ได้กำหนดแผนการดำเนินงานขอนจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตย์" ประจำเดือน มกราคม 2563 ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น