องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 19 ส.ค. 2565
11 มิ.ย. 2562 10:43:02
เปิดอ่าน 781 ครั้ง
 การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร ลงดินถมคันทางหนา 0.5 เมตร และเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบหนา 0.12 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากรางลิ้นชั้น 3 บ้านซำขาม หมู่ที่ 8