องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 2 ต.ค. 2565
4 ส.ค. 2565 15:43:58
เปิดอ่าน 55 ครั้ง
               วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ได้จัดทำโครงการบูรณาการระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน    จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๑๐  (พิธีปล่อยสัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕

              ด้วยวันที่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมประมงให้สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในทุกแหล่งน้ำธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารด้านโปรตีนที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่มีกินอย่างยั่งยืน  และร่วมปลูกต้นหว้าสีชมพูที่เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของอำเภอสีชมพู ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ ๑๑  ตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

ภาพการดำเนินการ