องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 2 ต.ค. 2565
28 มี.ค. 2565 14:29:13
เปิดอ่าน 71 ครั้ง
            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 จังหวัดขอนแก่นได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลการประเมินในระดับ A ขึ้นไป ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
            ในการนี้ นายไสว  โสภาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พร้อมด้วย นายณัฐโรจน์  แก้วมาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้เข้าร่วมและรับเกียรติบัตรจาก นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้รับคะแนนการประเมิน 88.10 คะแนน อยู่ในระดับ A