องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 22 พ.ค 2565
25 มี.ค. 2565 15:06:53
เปิดอ่าน 50 ครั้ง
                 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น  "วันท้องถิ่นไทย"  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู้หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายการปกครองให้กับประชาชน และเป็นการกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย  

<<< คลิกเพื่อดู สกู๊ปความเป็นมาวันท้องถิ่นไทย 2565 >>>>>

<<< คลิกเพื่อดู สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 >>>>>
สกู๊ป
บันทึกเทป