องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 22 พ.ค 2565
17 ม.ค. 2565 11:57:35
เปิดอ่าน 83 ครั้ง
                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสีชมพูว่า  กรมอนามัยขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพของหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพดีวิธีใหม่ โดยใช้หลักสูตร 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565
                
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงานที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยสามารถกรองแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมได้  ตั้งแต่วันที่นี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  ผ่านทางเว็ปไซต์ https://bit.ly/3e4QEzA หรือ QR Code ด้านล้างนี้

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 1. ผู้สมัครโค้ชด้านสุขภาพปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงานหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ชมรม ชุมชน สำนักงานภาครัฐและเอกชน
 2. กดติดตามเป็นสมาชิกเพจเฟสบุ๊ก 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดี
 3. กรอกแบบสำรวจความค้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ช 7 สัปดาห์สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน แแบออนไลน์ตาม QR CODE ที่แจ้งในหนังสือ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเป็นต้นแบบด้านสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ มีจิตอาสา สนใจการเป็นโค้ชด้านสุขภาพ
 5. สามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้
  
หมายเหตุ  :  ประดาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ที่เพจเฟสบุ๊ก 7 สัปดาห์ รอบรู้สู่สุขภาพดี กำหนดการจัดอบรมผู้จัดจะส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อไป  

<<<โหลดเอกสาร>>>