องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 8 ธ.ค. 2564
1 พ.ย. 2564 11:29:14
เปิดอ่าน 25 ครั้ง
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานขอประชาสัมพันธ์ Line Offical Teen Club ไปยังกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่สนใจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ให้แก้เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว โดยผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านช่องทางออนไล์ได้ทุกที่ทุกเวลา  

การ์ด QR Code ประชาสัมพันธ์ Teen Club


 
 
ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในLine Offical Teen Club