องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 31 ก.ค. 2564
7 เม.ย. 2564 12:05:05
เปิดอ่าน 73 ครั้ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปริหารส่วนตำบลดงลาน เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติ
1.เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตตำบลดงลาน
2.เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 (เด็กต้องเกิดก่อน 17 พฤษภาคม 2562)
3.เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

เอกสารหลักฐานรายละเอียดตามประกาศ >>ประกาศ<<

ติดต่อขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าเรียน ได้แก่
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำจำปา