องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 1 มี.ค. 2564
19 ต.ค. 2563 10:50:30
เปิดอ่าน 148 ครั้ง
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

             ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่เดือน  มกราคม  2563  เป็นต้นไป  มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่  จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ดงลาน แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน  และสิ่งปลูกสร้าง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


            


หมายเหตุ   
หากผู้เสียภาษีรายใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  หมายเลขโทรศัพท์ 080-0135552