องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 1 มี.ค. 2564
30 ก.ย. 2563 10:41:53
เปิดอ่าน 206 ครั้ง
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบปรระมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาและตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ระหว่างวันที่ 14 - 23 กันยายน พ.ศ. 2563 นั้น
      บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อให้การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>คลิ๊ก<<<