องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 15 ส.ค. 2563
30 ก.ค. 2563 10:55:46
เปิดอ่าน 19 ครั้ง
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ดังนี้
                  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)     จำนวน 1 อัตรา
                  2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)                      จำนวน 1 อัตรา
                  3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)     จำนวน 1 อัตรา
                  4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)    จำนวน 1 อัตรา
                  5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                     จำนวน 1 อัตรา
                  6. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)                          จำนวน 1 อัตรา
                  7. ตำแหน่ง ครู (คศ.1)                                                                   จำนวน 1 อัตรา
     เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดประกาศ ฯ สามารถดาว์โหลดได้ที่นี่ (((>>>คลิ๊ก<<<)))