องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 27 มิ.ย. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือ
>> คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการตัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต<<

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
>>DOWNLOAD<<

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
>>DOWNLOAD<<