องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 15 ส.ค. 2563

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

                               การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
                                                                     


                                                                    ภาพการประชาคม