องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 19 ม.ค. 2565

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

                               การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
                                                                     


                                                                    ภาพการประชาคม