ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน